Tuntipalkkainen, älä suostu työehtosopimuksen vaihtamiseen!

 

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piiriin kuuluville työntekijöille, luottamusmiehille ja aluetoimistoille

TUNTIPALKKASOPIMUSTA EI TARVITSE VAIHTAA KUUKAUSIPALKKAAN!

Kunnat pyrkivät heikentämään jäsenten työsuhteen ehtoja siirtämällä henkilöstöä tuntipalkkasopimuksesta (TTES) kuukausipalkalle ja teknisen sopimuksen (TS) piiriin. Työehtosopimuksen vaihtaminen vaikuttaa mm. ylityö-, varallaolo- sekä muiden lisien korvaamiseen. Tämän suuntaiset vaatimukset ovat kunnissa lisääntyneet viime vuosina ja etenkin viime kuukausina.

Kuntien tällaiset toimet ovat ennenaikaisia. Teknisen alan työryhmätyöskentelyn aikana v. 2020 - 2022 haetaan ratkaisua siihen, millaisella teknisen alan työehtosopimuksella jatketaan 1.3.2022 lähtien. Tämä ei tarkoita sitä, että tuntipalkkasopimuksen työehdot olisivat häviämässä.

Liiton tietoon on tullut tilanteita, joissa työntekijöille tarjotaan uutta työsopimusta ja vaihtoa teknisten työehtosopimukseen. Työsopimuksella työnantaja ja työntekijä sopivat keskeisistä työsuhteen ehdoista. Työnantaja ei saa ilman työntekijän suostumusta muuttaa työsopimuksen olennaisia ehtoja. Uuden työsopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa suostumusta. Työnantaja voi muuttaa työsopimuksen olennaista ehtoa yksipuolisestikin, mutta vain jos siihen on työsopimuslain irtisanomisperuste.

Tuntipalkkainen, älä suostu työehtosopimuksen vaihtamiseen!

Jos työnantajasi ehdottaa uuden työsopimuksen tekemistä:

  1. Keskustele luottamusmiehen kanssa asiasta.
  2. Älä allekirjoita uutta työsopimusta varmistamatta, sisältääkö se työehtojen heikennyksiä. Esim. palkka pitää aina laskea vuosiansiosta liitosta saatavalla työehtojen laskentaohjeella, jossa huomioidaan eri lisien sekä työaika- ja muiden korvausten määrä. Pienet kertaerät eivät kata työsuhteen ehtojen heikennyksiä!
  3. Kehota työkavereitasi kieltäytymään työsopimuksen allekirjoittamisesta ja noudattamaan kohtia 1. ja 2. Uutta työsopimusta ei tarvitse hyväksyä liikelaitostamisen tai yhtiöittämisen perusteella, jolloin noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatteita. Näissä tilanteissa luottamusmies ja liitto ovat tukenasi.
  4. Jos työnantaja ilmoittaa, että sillä on irtisanomisperuste ja sinulle tarjotaan uutta työsopimusta (esim. TS:n piiriin), ei tarvitse allekirjoittaa uutta työsopimusta. Älä kieltäydy työstä ja ota se vastaan, mutta pyydä luottamusmiehen avustamana, että työnantaja yksipuolisesti määrää sinut toisiin tehtäviin (KVTES 1 luku 10 §). Tässä tilanteessa työnantajan tulee esittää perusteet työsuhteen ehtojen yksipuoliselle muuttamiselle. Samalla säilyy mahdollisuus asian riitauttamiseen.

Uuden työsopimuksen allekirjoittamiseen ja tes-muutokseen ei tule suostua ennen yllä mainittuja toimenpiteitä, eikä silloin jos työnantaja painostaa tai lupaa kertaluontoisia ja lyhytnäköisiä etuja.

Lisätietoja:
Karita Alanko, sopimusasiantuntija, p. 050-302 5246
Marja Lehtonen, sopimusasiantuntija, p. 046-920 9192