Tampereen yhteisjärjestö jhl ry, on perustettu vuonna 1936. Jäsenyhdistyksiä on 6 joissa noin n. 4000 jäsentä. Yhteisjärjestön tehtävänä on laaja jäsenistön etujen valvonta.Toimia jäsenyhdistysten yhteistoiminnan välittäjänä ja kehittäjänä. Seurata ja valvoa yhteistoiminnan toteutumista.Huolehtia luottamusmiesorganisaation toimivuudesta ja kehittämisestä JHL:n ja työnantajien asettamien tehtävien hoitamisesta.

Edustajisto on korkein päättävin elin joka koostuu jäsenyhdistysten valitsemista edustajista. Edustajisto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Hallitus on edustajiston valitsema elin joka johtaa yhteisjärjestön toimintaa edustajiston päättämien ohjeiden mukaisesti ja kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Hallituksen valitsema työjaosto toimii sen työrukkasena.Luottamusmiesjaosto käsittelee toimialaansa kuuluvat asiat. Jaoston vetäjinä toimivat yhteisjärjestön pääluottamusmiehet. Jaosto kokoontuu kerran kuussa.