Tampereen yhteisjärjestö jhl ry, on perustettu vuonna 1936. Jäsenyhdistyksiä on 11 joissa noin 6500 jäsentä. Yhteisjärjestön tehtävänä on laaja jäsenistön etujen valvonta.Toimia jäsenyhdistysten yhteistoiminnan välittäjänä ja kehittäjänä. Seurata ja valvoa yhteistoiminnan toteutumista.Huolehtia luottamusmiesorganisaation toimivuudesta ja kehittämisestä JHL:n ja työnantajien asettamien tehtävien hoitamisesta.

Edustajisto on korkein päättävin elin joka koostuu jäsenyhdistysten valitsemista edustajista. Edustajisto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Hallitus on edustajiston valitsema elin joka johtaa yhteisjärjestön toimintaa edustajiston päättämien ohjeiden mukaisesti ja kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Hallituksen valitsema työjaosto toimii sen työrukkasena.Luottamusmiesjaosto käsittelee toimialaansa kuuluvat asiat. Jaoston vetäjinä toimivat yhteisjärjestön pääluottamusmiehet. Jaosto kokoontuu kerran kuussa. 

Vapaa-aikajaos suunnittelee ja järjestää jäsenistölle vapaa-ajan virkistys-ja kulttuuritoimintaa.

 

KÄYNTIOSOITE: SATAKUNNANKATU 22 G  33210 TAMPERE 

PUHELIN: 040-8012767, 040- 8012773