Untitled 1

Kunta10 -tulokset ovat nyt työpaikkojen käytettävissä

Syksyllä 2014 toteutetun Kunta10 -tutkimuksen tulokset ovat nyt valmiit ja jokaisen työpaikan käytettävissä.

Tutkimustulokset esiteltiin viime perjantaina pormestari Anna-Kaisa Ikoselle ja kaupungin johtoryhmälle. Anna-Kaisa Ikosen mukaan tuloksista on ilahduttavaa nähdä, että työpaikoilla ilmapiiri on parantunut samalla kun syrjinnän sekä fyysisen ja henkisen väkivallan kokemukset ovat vähentyneet. Toisaalta päätöksenteon avoimuuden ja henkilöstön osallistumisen parantamisessa ei ole onnistuttu toivotulla tavalla. Ikonen toivoo, että Kunta10- tulokset käydään läpi jokaisella työpaikalla esimiehen johdolla ja tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä.

Kaikkiaan Kunta10 -tuloksista ja Tampereen kaupungin toimintamallin arviointiraportista on löydettävissä samat kehittämiskohteet. On kehitettävä johtamisen ja toiminnan kulttuuria, joka rakentuu luottamukselle ja avoimuudelle. Ikonen tähdentää, että taloudellisesti vaikeat ajat asettavat suuria haasteita meille kaikille ja pakottavat kaupungin muuttamaan toimintatapojaan. Meillä on kuitenkin osattava rakentaa muutokset niin, että koko henkilöstö pääsee nykyistä paremmin vaikuttamaan omaa työtänsä koskeviin muutoksiin.

Ikonen kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita lähes yhdeksäätuhatta kaupungin työntekijää. Nyt jokaisen esimiehen tulee käsitellä oman työpaikkansa tulokset yhdessä henkilöstönsä kanssa. Työterveyslaitoksen raportointiohjelman avulla kukin yksikkö saa omat tuloksensa käyttöön helposti ja vaivatta. Looran sivuilta www.loora.fi/kunta10 löytyy linkki ja tunnukset Työterveyslaitoksen raportointiohjelmaan. Näin tulokset ovat jokaisen kaupungin työntekijän saatavilla. Raportointiohjelma on helppokäyttöinen ja sisältää yksinkertaiset opetusvideot, joiden avulla oman yksikön tiedot löytyvät helposti.

Tuloksista johdetut kehittämisalueet tulee hyödyntää työpaikkojen ja eri toimialojen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien laadinnassa. Tulokset tulee myös huomioida suunniteltaessa työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön painopisteitä.

Lisätietoa Kunta10 -tutkimuksesta ja linkki raportointiohjelmaan: www.loora.fi/kunta10

Teksti: Sami Uusitalo